En inblick i handeln med noshörningshorn

En utsatt noshörning

De flesta håller nog med om att naturvård är något som måste tas på allvar. I många fall har tjuvjakt tagits under kontroll, åtminstone i viss utsträckning, men en del av tjuvjakten som fortfarande är ett stort problem är jakten på noshörningar. I Sydafrika, där ungefär åtta av tio noshörningar finns, håller situationen på att nå en bristningsgräns som riskerar att helt utrota arten i det vilda.

Situationen är dock inte så självklar som det först kan verka. Det finns ett trassligt nät kring den illegala handeln med noshörningshorn som kan vara svårt att begripa, eftersom det är bra mycket mer komplicerat än något som en strategi i Black Jack. Faktum är att till och med de som direkt arbetar med att stoppa den illegala handeln med noshörningshorn inte förstår de mest invecklade aspekterna.

En handel som är laglig i Sydafrika

Det är viktigt att poängtera att handel med noshörningshorn är lagligt inom Sydafrikas gränser. Många känner inte till det, men det råkar vara sant. Handeln med noshörningshorn var illegal i många år från 2009. Detta var ett svar på den skenande illegala handeln med hornen som pågick under början av 00-talet. Den främsta orsaken till den illegala handeln var noshörningshornens höga värde i asiatiska länder, där hornen används i medicinska och dekorativa syften.

År 2009 fastslogs ett moratorium för den inhemska handeln med noshörningshorn. Regeringen hoppades genom det att handeln skulle stävjas. För att förtydliga saken innebär ett moratorium ett tillfälligt förbud. Förbudet varade dock bara i sex år, och upphävdes sedan 2015.

Varför upphävdes då beslutet?

Johan Kruger är ägare till en noshörningsfarm, och bestred förbudet redan 2012, eftersom han ansåg att det hindrade hans verksamhet. Han fick snart gehör från John Hume, som är den största privata ägaren av noshörningar i världen. De två farmarna vann i frågan, och det tillfälliga förbudet upphävdes därför 2015. Flera försök har gjorts för att återinföra förbudet, men alla har misslyckats.

Noshörningspopulationen är hotad

Innan 2008 dödades ungefär 25 noshörningar årligen genom tjuvjakt i Sydafrika. Därefter har antalet stigit rejält till omkring 1 000 per år. Sedan 2008 har den siffran bestått, fram tills på sistone. Faktum är att det antalet motsvarar ungefär lika många noshörningar som föds i det vilda.

Med andra ord balanserar landets noshörningspopulation på gränsen, och risken är stor för att djuret helt kan komma att utrotas i naturen genom jakt. Som nämnts tidigare fraktas de allra flesta hornen till Asien, där de säljs för extremt höga priser. Det sägs att noshörningshorn kan säljas för cirka 65 000 dollar per kilo på den svarta marknaden.

Vad gör man åt problemet?

Regeringen i Sydafrika och naturvårdare i närområdet känner till problemet väl. Det föreslogs att värdet för noshörningshornen ökade exponentiellt när handeln med hornen blev illegal. Därför insåg man att hornens värde skulle minska drastiskt om handeln förklarades laglig, eftersom försäljningen av hornen då skulle bli mycket mindre lönsam.

Den första lagliga nätauktionen med noshörningshorn ägde rum mot slutet av 2017. Auktionen väckte stor global uppmärksamhet. Aktivister attackerade till och med webbplatsen för att stänga ned den. Åsikterna om strategin och dess effekt går därför isär.

Den sista vita noshörningshanen dör

Samtidigt som kampen mot noshörningarnas utdöende bedrivs i rätten, och noshörningshorn auktioneras ut på nätet, har den sista vita noshörningshanen i fångenskap avlidit. Det innebar slutet för arten, åtminstone i dess naturliga form. Fortfarande lever två vita noshörningshonor, som artificiellt kan insemineras. Arten är därför inte utdöd, men likväl starkt hotad.

Att en art har kommit att drabbas av detta borde vara en skarp påminnelse om hur viktig naturvård är. Hoppet om att den illegala noshörningsjakten snart kommer att vara under kontroll lever, och om att djuret ska få föröka sig och om några år ha vuxit i antal.

Image source:

https://pixabay.com/en/rhino-africa-endangered-game-1322550/