Etikettarkiv: Artificiell Intelligens

The Train Brain – Artificiell intelligens bekämpar tågförseningar

Man väntar på tågperrong
Källor: Pixabay

Tågförseningar kan orsaka stor frustration i vardagen. För den som förlitar sig på tågpendling till och från jobbet kan de innebära katastrof. Men även för den som reser mer sällan är det långt ifrån roligt att stå frusen på en perrong och vänta på ett tåg som skulle varit framme för en halvtimme sedan.

Faktum är att Sveriges tågnät egentligen inte fungerar sämre nu än det har gjort förut. Vi resenärer har däremot blivit betydligt mer krävande och accepterar inte förseningar på samma sätt som förut. En modernisering av Sveriges järnvägsnät ligger en bra bit in i framtiden och under tiden växer frustrationen hos resenärer som ogärna slösar tid på att vänta på ett tåg under en fullspäckad dag.

För att förhindra sådana scenarion och ge resenärer en större chans att förutspå eventuella förseningar, innan de uppstår, har företaget The Train Brain tagit fram en artificiell intelligens som med hjälp av en självlärande algoritm kan förutse framtida förseningar med stor träffsäkerhet.

Utveckling och lansering i Stockholm

The Train Brain såg först dagens ljus när Stockholmståg, som arbetar med Stockholms pendeltåg, inledde ett samarbete med företaget Kärnhuset, som arbetar med marknadsföring och kundnöjdhet. De identifierade snabbt att den största faktorn för missnöje i tågtrafiken var förseningar och bristande information kring dessa.

De kontaktade matematikern Wilhelm Landerholm som tog fram en matematisk algoritm där historisk data från tågtrafik kan användas för att förutspå framtida förseningar. Genom att algoritmen har tillgång till tågtrafiken i realtid, kan den ständigt ge uppdaterade prognoser och ju mer data den får att arbeta med desto större precision får den i sina prognoser.

Detta gjorde att resenärer kunde få uppdaterad trafikinformation direkt i Stockholmstågs app. Genom att få tidigare information om uppkommande förseningar sparade många resenärer tid och kunde leta efter alternativa rutter. Mängden frustrerade pendlare som stod på perrongen och spelade online casino i Sverige sjönk drastiskt.

Idag Sverige imorgon världen?

Tåg anländer till station
Källor: Pixabay

The Train Brain användes först i Stockholmstågs app där funktionen blev mycket uppskattad. Numera har Stockholmståg förlorat uppdraget att driva pendeltågstrafiken i huvudstaden och The Train Brain har avknoppats till ett eget företag under ledning av VD Jonas Järnfeldt.

Företaget har fått stor uppmärksamhet internationellt i stora mediebjässar som BBC och Forbes, men i Sverige har mottagandet ännu varit svalt. Det finns dock goda förutsättningar för att produkten ska bli en framgång både internationellt och på hemmaplan. Man har redan fått ett stort intresse och har avtal klara i Sverige och siktar på att inom en nära framtid även börja expandera internationellt.

Visioner för framtiden

Potentialen för självlärande algoritmer som The Train Brain inom kollektivtrafik är stor. Tanken är att man med endast små modifikationer ska kunna använda en liknande algoritm även för busstrafik.  Järnfeldt ser en framtid där The Train Brain kan användas inte bara för att förutspå förseningar utan även för att lägga om bussrutter vid till exempel vägarbeten eller större evenemang.

Ännu längre fram i tiden kan liknande system integreras med självkörande tåg och bussar som kan både minimera förseningar, snabbt lägga om till alternativa rutter vid behov samt informera passagerarna i realtid helt automatiskt.

Det gör att du när du står och stampar fötterna medan tåget lyser med sin frånvaro kan drömma om en bättre framtid. Kanske kan du och alla andra resenärer få all information om hur du snabbast och enklast ska kunna nå din destination direkt i din mobiltelefon och sålunda kan förseningar och väntetider snart vara ett minne blott.

I ett större perspektiv kan även små förbättringar i kollektivtrafiken innebära både stora besparingar i form av minskade resetider och ökad produktivitet. Att fler vågar åka kollektivt till och från arbetet kan också vara bra för miljön och leda till en bättre stadsmiljö med mindre trafik. The train Brain kan ses som ett litet steg i den riktningen.