Har vi upptäckt utomjordingar?

Organisms from Saturn found on earth

I de flesta science fiction-filmer finns en rad utomjordiska livsformer. Från de människoliknande utomjordingarna i Star Trek, till de mycket mindre sympatiska och abnorma varelserna i Alien-serien, och de små konstiga gröna männen som ofta syns i rullarna till populära kasinospel… I Hollywoods värld kryllar det av utomjordiskt liv. Men i det verkliga livet är utomjordingar mycket mer svårupptäckta. Med universums storlek i åtanke kommer det dock inte som en överraskning.

Å andra sidan visar det sig att vi redan kan ha upptäckt andra livsformer, och det mycket närmare oss än vad vi kanske trodde. Utomjordingarna i fråga är förstås inte lika uppenbara i sitt utseende som till exempel en klingon eller en alien. Istället är de mikroskopiska, men trots det utomjordiska, med tanke på att de finns på en måne som kretsar runt Saturnus.

Mikroorganismer på Enceladus?

Enceladus är en av Saturnus månar. Förhoppningsfulla forskare har gått ut med att det kan finnas utomjordiskt liv som lever på dess yta, eller i dess hav, för att vara mer exakt. Att det ens finns vatten på månen är otroligt i sig, trots det faktum att vattnet finns under ett enormt istäcke. Men med tanke på att vatten är nödvändigt för att det ska finnas liv, jublar forskarna av glädje.

Det började snabbt spekuleras kring att en mikroorganism som livnär sig på metan kan finnas på Enceladus, eftersom månen är full av just det. Men varför drar man en sån koppling? Svaret är enkelt. Det finns nämligen sådana mikroorganismer på jorden, och kan därför eventuellt finnas på Enceladus också. Men kan det verkligen vara så?

Den metanogena arkéen

En kilometer ner i havet utanför Okinawa, i närheten av Japan, upptäcktes Methanothermococcus okinawensis. Den mikroorganismen är så bisarr, och trotsade så många antaganden om livet, att den skapade kaos i vetenskapsvärlden. Organismen har inte bara överlevt, utan också frodats i miljöer som tidigare ansetts vara omöjliga för liv att finnas i.

Genom att jämföra förhållandet under vilket den jordiska mikroorganismen överlever, och de förhållanden som har observerats på Enceladus, pusslades bitarna ihop och forskarna kom fram till en uppenbar slutsats: utomjordiskt liv kan finnas på Enceladus. Återigen handlar det inte om de utomjordingar man ser i science fiction-filmer, men likväl utomjordiskt liv.

Man får inte glömma att det enbart är en gissning att det kan förekomma liv. Miljön på Enceladus verkar antyda att en mikroorganism, som påminner om den metanogena arkéen som hittades utanför Japans kust, kan leva där.

Existerar utomjordingar alltså?

Vid det här laget rör det sig inte om mer än rena spekulationer, antaganden och förutsägelser. Det finns inga klara bevis på utomjordiskt liv på Enceladus, utan bara tecken som tyder på det. Vad man behöver göra är att sicka en sond till Saturnus måne med det uttryckliga syftet att söka efter mikroorganismer, som då troligtvis finns på botten av månens oändliga hav. Men kommer det att ske? Möjligtvis, men inte inom en snar framtid.

Ett projekt av den storleken och omfattningen skulle inte bara vara otroligt dyrt, utan också extremt komplicerat och svårt att planera. Dessutom pågår redan så pass många rymduppdrag att organisationer som NASA helt enkelt inte har den tid eller de resurser som krävs.

Det går heller inte att bortse från risken att ett så kostsamt projekt inte ger något resultat, och att resan istället blir ett enormt dyrt fiasko.

Om det existerar då?

Men tänk om det faktiskt existerar mikroorganismer på Saturnus måne. Simon Rittmann arbetar som professor på Wiens universitet och har mycket att säga i frågan. Han påpekar att ett koncepttest vad gäller Methanothermococcus okinawensis i själva verket är intressant, men att en utomjordisk form av denna mikroorganism förmodligen inte hade liknat den på jorden, även om de skulle dela vissa egenskaper.

Förhållandena på månen skiljer sig markant från de på jorden, vilket innebär att mikroorganismen också skulle vara annorlunda på alla plan. Rittmann drog slutsatsen att själva värdet i att upptäcka och studera en utomjordisk organism vore enormt, men att det fortfarande bara är en önskedröm. I framtiden kan det dock bli möjligt att komma ännu närmare inpå det utomjordiska livet.

Image source:

https://pixabay.com/en/space-saturn-science-fiction-54999/