Förstå din kunds köpprocess

Hur marknadsföringspsykologi kan göra jobbet för dej
Källor: Pixabay

Alla framgångsrika företag vet att i dagens konkurrensbetonade marknad är en bra produkt det första steget i att tjusa en köpande publik. Det finns personer som arbetar med att påverka konsumenter och få dem att använda vissa produkter. Därför är det avgörande för framgångsrik marknadsföring att lära sig hur en kund väljer den produkt hen spenderar sina pengar på och hur dessa beslut kan påverkas.

Om det kan antas att kunden redan är i ditt grepp genom att hen är medveten om varorna du handlar i finns det fem huvudfaktorer som påverkar deras beslut att köpa från dig.

Behovet av erkännande

Det här är den stund då din konsument inser att det saknas något i hens liv, och för att känna sig nöjd igen måste hen göra ett inköp för att fylla det tomrummet. Det finns två sätt företag kan påverka och kapitalisera på detta steg.

Det första är att skapa ett behov genom reklam, där potentiella kunder i alla avseenden manipuleras, och därmed skapas ett behov som inte existerade tidigare. Företagen gör detta genom att tala till konsumentens självuppfattning, självförtroende, hens drömmar och önskningar.

Det andra scenariot är att följa trender och använda marknadsundersökningar för att säkerställa att ditt företag finns på rätt plats när ett behov uppstår. Användningen av sociala medier är i detta avseende ett kraftfullt verktyg. Att exempelvis hålla reda på vad som påverkar din målgrupp kan göra att du är där först när ett behov uppstår.

Informationssök

Under den här fasen är fler verkligen desto bättre. Informationen som finns tillgänglig om din produkt genom reklam, välskötta sociala medier, visuella medier och muntlig kommunikation kan göra dig till den som är först eller sist i en lång lista över alternativ.

För företag betyder detta att informationen måste komma ut och alla medel som finns till förfogande måste användas för att göra varumärket till hushållsnamnet som är synonymt med en produkt. Detta behöver inte ske i form av dyra reklamkampanjer, eftersom en välplanerad tävling på sociala medier kan göra under. Det är precis som med blackjack: ju mer du vet desto bättre är dina chanser att lyckas.

Utvärdering av alternativ

De flesta konsumenter utvärderar alternativ innan de gör ett köp och valet av leverantör påverkas starkt av konsumentens humör. En kund som är på gott humör göra ett inköp med större sannolikhet än en som inte är det.

För företag innebär detta att en positiv interaktion måste ske från första början. Användningen av VR-bots är ett utmärkt exempel i en online-miljö, men bara en vänlig hälsning kan också ange tonen.

Säljkraft – få plånboken ur fickan
Källor: Pixabay

Inköpsbeslutet

Beslutet att göra ett inköp har gjorts och ditt företag är den lyckliga mottagaren av kundens med möda intjänade pengar, tills konsumentens vän ger dem negativ feedback om valet av antingen produkt eller leverantör. Återigen gäller ju mer desto bättre-scenariot: Ju mer accepterat ditt varumärke är, desto mindre sannolikt är det att någon får negativ respons på sitt val. Att förlora en kund i detta sena skede beror vanligen på tidigare ineffektiv service som någon annan fick, eller brist på medvetenhet hos kamrater.

Köpånger

Kunder kommer att jämföra hur de känner efter inköpet med hur de kände sig innan inköpet. Ett bra företag har korrekt uppfyllt ett behov och kunden kommer därför kommer igen att känna sig nöjd. Om inte kommer hen att drabbas av köpånger.

Detta steg kan skapa varumärkeslojalitet eller potentiellt negativ muntlig kommunikation. Följ upp, följ upp, följ upp och och rätta till eventuella besvikelser som din kund upplevt! Detta sätter stopp för negativa recensioner och visar att du bryr dig, och att tjänsten inte slutade vid försäljningen.

Vidare läsning: