Färgernas psykologi

Färgernas psykologiska inverkan
Källa: Pixabay

Oftast uppmärksammar vi knappt färger i vardagslivet. Vanligen lägger vi bara märke till färgerna när de uppstår lite hastigt och oväntat, som när blommorna plötsligt slår ut. Dessa färger tar man in och uppskattar, medan de färger vi ställs inför varje dag förblir osedda. Men, missta er inte; när någon väl vill dra till sig uppmärksamhet, väljs färgerna ut med omsorg.

Stoppskyltar, exempelvis, är på goda grunder rödfärgade, liksom bromsljusen på bilar. Rött är en intensiv färg, som framkallar känslomässiga reaktioner. En uppenbar koppling är att rött är färgen på blod, vilket signalerar ett potentiellt allvarligt problem som kräver omedelbara åtgärder. Följaktligen är stoppskyltar och bromsljus röda då signalvärdet är starkt inarbetat i den mänskliga hjärnan. Med andra ord; rött signalerar fara som kräver skärpt och omedelbar uppmärksamhet.

Men hur används färger i andra delar av vardagen; medvetet?

Färger och känslor

Det är inte bara rött som framkallar en känslomässig reaktion hos människor. Rött är en skarp färg, och de känslor som följer är ofta relaterade till stress och att vara på sin vakt. Så rött används bara där dessa känslor eftersträvas. Blått, å andra sidan, är raka motsatsen till rött. Blått framkallar lugn och avslappning. Blått används därför i situationer där man eftersträvar just dessa reaktioner.

Många andra färger är också förknippade med känsloreaktioner, dock kanske inte lika intensiva som för rött och blått. Lila förknippas till exempel ofta med kungligheter. Detta härstammar från äldre tider då färgen var reserverad för de förmögna. Varför? Jo, eftersom lila råkade vara en särskilt dyr färg att framställa på den tiden, så var det ingen färg som vanligt folk hade råd att ha på sina kläder.

Grönt är en mer balanserad färg, som befinner mellan de båda ytterligheterna. Grönt förknippas ofta med rikedom, något som har att göra med att det också är färgen på amerikanska dollarsedlar. Detta kan även förklara varför spelborden hos många casinon är just gröna. Det attraherar personer som är ute efter höga vinster och potentiell rikedom.

Färger som används i reklam

Reklambyråer och annonsörer drar ofta nytta av människors reaktioner på olika färgnyanser. Färgernas psykologiska effekter är välkända och färgsättningen i reklamannonser är därför oftast noggrant genomtänkt. Liksom syftet med spelbordens gröna färg, försöker reklammakarna med hjälp av färgnyanser locka fram önskvärda känslor hos konsumenterna. Notera bara hur ofta blåa färger används i reklamsammanhang, och ha i åtanke att blått är en lugnande och avkopplande färg.

Naturligtvis kan även rött användas, till exempel om reklamen vill få konsumenten att vidta en åtgärd för att denne inte ska gå miste om ett visst produkterbjudande. Med andra ord; om du inte köper den här produkten, kommer du att lida ekonomisk skada för att du var passiv.

Inredningsfärger

Blått är en lugnande färg
Källa: Pixabay

Färger används också i liknande syften inom inredningsbranschen. Interiörer på casinon är oftast designade så att det ska upplevas som att det alltid vore skymning, och att solen är på väg ned. Det handlar om att många människor känner sig som mest avslappnade vid den tiden på dygnet. Därför används ofta solnedgångsrelaterade färgnyanser som orange och lila.

Liknande tankegångar används vid inredning av köpcenter och butiker. Läkare och tandläkare har till exempel inrett sina väntrum i nyanser av ljusblått, vilket gör patienterna avslappnade innan de ska undersökas. Det skulle trots allt inte fungera så bra, om väntrummet var målat i påträngande rött, och patienterna, inför läkarbesöket, hamnade i ett känslotillstånd av akut fara.

Också i trädgårdar kan man se att färgsättningen är genomtänkt. Professionella landskapsarkitekter väljer växter som blommar ut i specifika färger och grupperar sedan dessa för att skapa harmoniska och avkopplande grupperingar med blomstrande växter.

Färgernas psykologi är ett verkligt fascinerande ämne. Och nu när du känner till lite mer om detta, kan man nog räkna med att du kommer att vara extra uppmärksam på vilka färger och nyanser du stöter på, och i vilka sammanhang.

Källänkar: