Crowd Betting – Visdomen och psykologin bakom

Följ mängden – en ny typ av vadslagning

Att förutspå är något som varje människa i världen gör varje dag. Varje beslut man fattar är en förutsägelse att den valda vägen kommer att bli mer fördelaktig än något av de andra alternativen. Det finns inga fakta bakom det beslutet. Människor väljer baserat på stödbevisning och känsla, om än känsla med stöd av fakta.

Så, om en grupp människor alla förutspår ett resultat, kommer det att vara korrekt och varför?

Grunden

Crowd betting baseras på James Surowieckis teori att en stor grupp människors åsikter kommer att vara mer korrekta än en liten grupps, eller till och med en experts, när det gäller att förutse vissa framtida resultat.

Det man kommit fram till i formella och informella experiment är att ju fler människor som deltar i en undersökning, desto mer korrekt blir förutsägelsen. Och att förutsägelser som ligger längst från det rätta svaret är de som förutspås tidigt. När fler förutsägelser läggs till blir det mer korrekt.

Opinionsundersökningar kontra vadslagning

Vad man också har funnit är att opinionsundersökningar är mycket mer korrekta än vadslagning, så mycket som 20%, förutsatt att gruppen som förutspår något är stor och mångskiftande.

Istället för att satsa på en vinnare är en möjlighet att använda en modell där människor kan göra sin satsning som en sannolikhet. Till exempel: en häst har 20% chans att vinna, istället för att häst två kommer på 8:e plats. När hundratals personer har gjort sina förutsägelser, sätter big data-behandling  igång och jobbar för att ge en sammanslagning av gruppens förutsägelse, eller satsning.

Även bortsätt från diversifiering och stora tal, är en del människor helt enkelt bättre på att förutsäga resultat än vad andra är och detta gör dem bra på saker som att förutsäga vädret, välja hur mycket de ska satsa på ett casino, eller till och med vad marknaden kommer att göra. När bättre bedömare väl är identifierade kan man använda deras förutsägelser för att identifiera andra skickligare individer genom att matcha dem. På så sätt kan man avgöra vilka förutsägelser som kommer att bli mest rätt.

Skickliga bedömare är villiga att ändra sin uppfattning över tid när de får mer kunskap, och därmed förbättra sig över tid.

Dock är systemet inte idiotsäkert och vissa villkor måste vara uppfyllda för att säkra exakthet:

Mångfald

Precis som vid vilket företag som helst är det klokt att sprida sina risker, och inhämta kunskap från flera olika källor.

Crowd betting är inte annorlunda. Information måste samlas in från olika människor och genom att använda olika modeller för att förutsäga deras resultat. Informationen som används för att skapa oddsen måste vara oberoende för att vara relevant.

Vart och ett är många av förutsägelserna fel, men när undersökningarna analyseras kommer  informationens mångfald att bli till en otroligt korrekt bild av resultatet, och det är det oddsen baseras på.

Ledare och följare

Många människor har en naturlig benägenhet att följa, och inte alla ledare bör leda. Inom vadslagning skapar detta en partiskhet där människor hellre följer någon annans förutsägelse som verkar rimlig, än att komma på en egen. Detta leder till en skev spegelbild av massans visdom eftersom många förutsägelser baserar sig på bara en teori, och den teorin baseras på endast en persons förutsägelseprocess. För att modellen ska fungera måste varje individ oberoende komma fram till sitt beslut.

Data är också partiskt när kunderna väljer sina förutsägelser baserat på favoriter, även när det inte finns några stödjande data.

Decentralisering

Detta säkerställer att deltagare kan agera oberoende av varandra, och eliminera scenariot med ledare och följare, och hindrar en person från att påverka en annan.

Problemet med decentralisering är att om det inte finns en plattform som kan samla in alla förutsägelser och kombinera dem så går information förlorad, den läggs inte till totalen, och kan därför inte tas med i beräkningen när marknaden sätts.

Fördelen som decentralisering skapar är högre riktighet, men nackdelen är risken att information går förlorad.

Aggregering

Aggregering för samman och konsoliderar all information så att den kan användas för att förutse vadslagningsodds.

Det är några få stora prediktiva marknadsplatser som aggregerar informationen. Syftet med dessa marknadsplatser är enbart att handla i resultatet av specifika händelser. Priserna står i direkt proportion med massornas sannolikhetsbetyg på resultatet av en händelse.

Dessa villkor utgör tillsammans en perfekt storm för crowd betting och att avgöra riktighet, och när de förfinas kommer kunderna att se att det blir lättare att lista ut hur man ska satsa.

Man kan lugnt påstå att crowd betting och prediktiva marknader har fört med sig ett helt nytt sätt att se på vadslagning, och så småningom kan den här typen av vadslagning mycket väl komma att bli lika populär som att spela på sport är.